Handia Post Graduate College
Handia, Prayagraj (U.P.)
(Affiliated : Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj)
 
Name of Society
 
Maharana Pratap Shiksha Prasar Samiti Handia, Allahabad